Ochrana osobních údajů a informací

Cílem této stránky je podrobně informovat uživatele webu Centrum Zubní Péče o tom, jakým způsobem jsou zpracovávány a chráněny jejich osobní údaje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Na místě je důležité zdůraznit, že udržení důvěry a ochrana osobních údajů našich návštěvníků a zákazníků je pro nás prioritou. Pravidla popsaná na této stránce vymezují zásady a postupy nakládání s osobními údaji, včetně práva subjektů údajů, způsobů zpracování informací a měr bezpečnosti, které naše zařízení uplatňuje k ochraně Vašich dat. V následujících odstavcích najdete rozsáhlé a podrobné informace o těchto prvcích naší politiky ochrany soukromí.

Sběr a Využití Osobních Údajů

Když navštívíte náš web, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování námi nabízených služeb. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, kontaktní údaje jako e-mailová adresa a telefonní číslo, adresu bydliště či historii návštěv našich stránek. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány transparentně a jen pro konkrétní účely, jako je například zlepšení uživatelského prostředí, komunikace s klienty, poskytování informací o nových službách a produktech, evidenci návštěvnosti webu a analýzu chování uživatelů. Poskytnutím osobních údajů na našem webu vyjadřujete souhlas s tímto zpracováním.

Práva Subjektů Údajů

V souladu s GDPR máte právo na přístup k svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Také můžete kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznést námitky proti zpracování. Pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy [email protected] nebo na adrese provozovatele webu:

Hotel Na Louži
Kájovská 66
381 01 Český Krumlov
Czech Republic

Bezpečnost a Ochranu Údajů

Jako správce webu Centrum Zubní Péče jsme přijali řadu technických a organizačních opatření, která zajišťují vysokou úroveň ochrany shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů. Mezi tato opatření patří použití moderních bezpečnostních technologií, šifrování dat, pravidelné kontroly a aktualizace našich systémů a omezený přístup k osobním údajům jen pro autorizované osoby. Bereme bezpečnostní hrozby vážně a neustále monitorujeme potenciální rizika a snažíme se je předcházet.

Jitka Dvořáková

Jitka Dvořáková

Autor

Jsem specialista v oboru stomatologie, vyučená a certifikovaná v České republice. Má praxe zahrnuje vše od preventivní péče o zuby až po složité chirurgické postupy. Naprostou většinu své kariéry jsem strávila v soukromé praxi, kde mi záleží na vytvoření komfortního a laskavého prostředí pro všechny pacienty. Ve volném čase ráda píšu články a blogy o péči o zuby a stomatologii. Mé práci jsem si oblíbila pro její význam, jakým přispívá ke kvalitě života mých pacientů.

Napsat komentář