Úvod

Podmínky použití webových stránek Centrum Zubní Péče definují a upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání služeb a obsahu webu. Před použitím webu si pečlivě přečtěte tyto podmínky. Registrací, přihlášením nebo jiným použitím našeho webu vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami a zavazujete se jim následovat. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, prosíme nepoužívejte naše webové stránky.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel webu se zavazuje poskytovat uživatelům aktuální a přesné informace o stomatologii a péči o zuby. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, doplnit nebo aktualizovat obsah webu. Také si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatelům, kteří porušují podmínky použití nebo působí škodlivě na reputaci webu či jeho uživatelů.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatelé se zavazují používat web v souladu s právními předpisy České republiky a těmito podmínkami. Nesmí provádět žádné aktivity, které by mohly poškodit provoz webu, jeho funkcionality nebo integritu dat. Uživatelé se zavazují chránit své osobní údaje a přihlašovací informace, a nesdílet je s třetími osobami.

Ochrana osobních údajů

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů se zavazujeme chránit soukromí našich uživatelů. Veškeré osobní údaje získané z našeho webu budou použity pouze pro interní potřeby a nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám.

Zodpovědnost a omezení odpovědnosti

Web centrum zubní péče vyvíjí maximum úsilí, aby informace zveřejněné na webu byly pravdivé a aktuální. Nicméně, provozovatel nenese zodpovědnost za případné chyby v informacích nebo za jejich neaktuálnost. Uživatelé využívají služby webu na vlastní riziko a provozovatel webu není odpovědný za žádné škody vzniklé v důsledku užívání webu.

Kontaktní informace provozovatele

Provozovatel webu: Jitka Dvořáková
Adresa: Hotel Na Louži, Kájovská 66, 381 01 Český Krumlov, Česká republika
E-mail: [email protected]

Jitka Dvořáková

Jitka Dvořáková

Autor

Jsem specialista v oboru stomatologie, vyučená a certifikovaná v České republice. Má praxe zahrnuje vše od preventivní péče o zuby až po složité chirurgické postupy. Naprostou většinu své kariéry jsem strávila v soukromé praxi, kde mi záleží na vytvoření komfortního a laskavého prostředí pro všechny pacienty. Ve volném čase ráda píšu články a blogy o péči o zuby a stomatologii. Mé práci jsem si oblíbila pro její význam, jakým přispívá ke kvalitě života mých pacientů.

Související články

Napsat komentář