Nabídka služeb mobilního testovacího teamu

Pro firmy a jejich zaměstnance či na hromadné akce pro veřejnost nabízíme možnost využití našeho mobilního testovacího týmu k antigennímu testování nebo provedení odběrů pro PCR diagnostiku.

Team je vybaven odpovídajícími ochrannými pomůckami, řádně proškolen a testování je prováděno schválenými antigenními testy na průkaz antigenu SARS-CoV-2. PCR vzorky se zpracovávají v akreditované smluvní laboratoři.


Cena testu

Testování je hrazeno z úhrady veřejného zdravotního pojištění. Osoby bez platného pojištění hradí cenu testu jako samoplátce.


Cena služby

Do 10 km od Plzně – 1000,-

11-20 km od Plzně – 2000,-

Nad 20 km od Plzně – 3000,-

Testování probíhá pouze v rámci Plzeňského kraje. Vzdálenější destinace v rámci kraje testujeme po domluvě za individuálně dohodnutých podmínek.


Časová náročnost
Předpokládaná časová náročnost je cca 1-2 hodiny, dle počtu testovaných. Po domluvě je možné rezervovat testovací tým i na delší časový úsek (hromadné akce).


Průběh testování

Odvoz a likvidaci infekčního a nebezpečného odpadu hradí Poskytovatel.

Výsledek testu oznámíme testovanému okamžitě. Pozitivnímu zaměstnanci bude zakázáno pokračovat v práci, v případě absence příznaků vystavíme žádanku na provedení PCR testu. U příznakového jedince bude nařízena izolace. Další postup se řídí platným nařízením MZČR.


Platba
Vyúčtování probíhá na konci kalendářního měsíce. U zaměstnanců bez platného pojištění bude cena testu vyúčtována zaměstnavateli.


Objednávky a bližší informace
Telefon: 777 091 550

E-mail: info@odberovecentrum.cz